CSWE – Certified SolidWorks Expert

18/01/2013 8:58:58 CH

A Certified SolidWorks Expert is someone who easily demonstrates the ability to utilize advanced functions and features to solve complex modeling challenges.

THÀNH TÍCH CSWE ĐẠT ĐƯỢC

 

Các chứng chỉ SolidWorks có thể được sử dụng như một điểm chuẩn để đánh giá kiến thức và năng lực của bạn trong việc sử dụng phần mềm SolidWorks do chính hãng SolidWorks cấp và có giá trị Quốc tế đo lường tính chuyên nghiệp, thành thạo về sử dụng phần mềm SolidWorks. Các kỳ thi tập trung vào các kỹ năng cơ bản cần thiết để đảm bảo thành công chung của công ty bạn bằng việc sử dụng phần mềm SolidWorks. Với chứng chỉ này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt của các nhà tuyển dụng, nhất là đối với các công ty lớn, công ty đa quốc gia và có cơ hội tìm kiếm các công việc tốt trong tương lai.

 

- CSWE : Là viết tắt của cụm từ Certified SolidWorks Expert. Đây là chứng chỉ dành cho những người dễ dàng chứng minh các khả năng sử dụng các chức năng tiên tiến và cắc đặc tính để giải quyết các thách thức mô hình phức tạp trong môi trường SolidWorks. Một người nhận chứng chỉ CSWE sẽ được phát triển đầy đủ những kiến thức của họ trong tất cả các lĩnh vực của phần mềmSolidWorks. Người có chứng chỉ CSWE có thể giải quyết bất kỳ các mô hình thiết thực cho họ.

 

+ CLB SADC sau thời gian hoạt động tích cực đã đạt được những thành tích vô cùng to lớn được chứng minh bởi những chứng chỉ đã đạt được.

 

Xem danh sách chứng chỉ của thành viên