CSWP – Certified SolidWorks Professional

18/01/2013 8:58:24 CH

A Certified SOLIDWORKS Professional is an individual who has successfully passed our advanced skills examination.

THÀNH TÍCH CSWP ĐẠT ĐƯỢC

 

Các chứng chỉ SolidWorks có thể được sử dụng như một điểm chuẩn để đánh giá kiến thức và năng lực của bạn trong việc sử dụng phần mềm SolidWorks do chính hãng SolidWorks cấp và có giá trị Quốc tế đo lường tính chuyên nghiệp, thành thạo về sử dụng phần mềm SolidWorks. Các kỳ thi tập trung vào các kỹ năng cơ bản cần thiết để đảm bảo thành công chung của công ty bạn bằng việc sử dụng phần mềm SolidWorks. Với chứng chỉ này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt của các nhà tuyển dụng, nhất là đối với các công ty lớn, công ty đa quốc gia và có cơ hội tìm kiếm các công việc tốt trong tương lai.

 

- CSWP :Được viết tắt của cụm từ Certified SolidWorks Professional. Đây là một chứng chỉ dành cho những cá nhân xuất sắc, người đã vượt qua đợt kiểm tra các kỹ năng tiến tiến của SolidWorks. Mỗi CSWP đã chứng minh được khả năng thiết kế và phân tích các thông số, lắp ráp các bộ phận di chuyển bằng cách sử dụng các tính năng phức tạp trong SolidWorks.

 

+ CLB SADC sau thời gian hoạt động tích cực đã đạt được những thành tích vô cùng to lớn được chứng minh bởi những chứng chỉ đã đạt được.

 

 

Xem danh sách chứng chỉ của thành viên