Ngoại khóa

CSWP Group

[24-02-2014] - CSWP GROUP - BUỔI SINH HOẠT ĐẦU TIÊN

10/09/2014 3:02:33 CH

Với mục tiêu tạo môi trường giao lưu, gắn kết, chia sẻ giữa mọi người quan tâm về phần mềm SolidWorks CSWP GROUP được thành lập ngày 12/1/2014 với trưởng nhóm là Chuyên viên SolidWorks Nguyễn Ngọc Tuyến.