Ngoại khóa

Tham quan triển lãm

[09-07-2014] - Tham quan triển lãm MTAVIETNAM 2014

12/09/2014 9:36:03 SA

09/07/2014 - SADC tổ chức tham triển lãm MTAVIETNAM 2014 quan theo đoàn. Buổi sáng đã có hơn 50 thành viên tập trung tại SADC để cùng tham gia. Triển lãm MTA Việt Nam 2014 với sự tham gia của nhiều nhóm gian hàng quốc tế đến từ các nước Đức, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc

[05/07/2012] - Tham quan triển lãm MTA VIETNAM 2012

10/09/2014 2:35:45 CH

Không chỉ tham gia sinh hoạt về phần mềm CLB SADC còn thường xuyên tổ chức cho các thành viên tham gia các triển lãm lớn nhằm giúp các thành viên bổ sung kiến thức thực tế cho bản thân.