Thi chứng chỉ quốc tế SolidWorks - 26/03/2016

28/03/2016 9:19:57 SA

          Ngày 26/03/2016, SADC đã tổ chức thi chứng chỉ quốc tế SolidWorks cho hơn 50 bạn sau khi đã hoàn thành các khóa học CSWA, CSWP, Drawing, Weldment, SheetMetal, Surface, MoldTooks và những bạn đã không may mắn vượt qua kỳ thi đợt trước.

          Ngày thi chia thành 03 ca: Ca 1 - 8h00, ca 2 - 13h30, ca 3 - 15h30. Dưới đây là hình ảnh của buổi thi.

          Chúc mừng tất cả các bạn đã xuất sắc vượt qua.

Học viên được mời ra ngoài để BQT làm công tác kiểm tra máy tính và nhập key thi

 

Các máy tính trước khi thi đều được kiểm tra và nhập key thi cho mỗi bạn.

 

Chuẩn bị trước khi bước vào kỳ thi

 

Chúc mừng bạn Trần Tuấn Kiệt đã xuất sắc vượt qua 02 chứng chỉ: SURFACE + MOLDTOKS

 

Chúc mừng bạn Hồ Thị Ngọc Châu đã xuất sắc vượt qua chứng chỉ CSWA với số điểm rất cao

 

          Và hơn 40 bạn khác đã vượt qua. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn.

Xem danh sách chứng chỉ của thành viên